Mölndals Naturskyddsförening https://molndal.naturskyddsforeningen.se Vi värnar vår närnatur! Tue, 13 Sep 2022 18:26:45 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.4 Ta hand om maten, bra för plånbok och miljö https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/09/13/ta-hand-om-maten-bra-for-planbok-och-miljo/ https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/09/13/ta-hand-om-maten-bra-for-planbok-och-miljo/#respond Tue, 13 Sep 2022 18:26:45 +0000 https://molndal.naturskyddsforeningen.se/?p=1903 Kolla vårt kalendarium – vi har ett inspirerande föredrag om matsvinn och ekologisk odling på gång!

Ekologisk odling på Lundens gård

]]>
https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/09/13/ta-hand-om-maten-bra-for-planbok-och-miljo/feed/ 0
Tips! Föredrag: Växtbaserat – från alternativkost till mainstream https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/09/04/tips-foredrag-vaxtbaserat-fran-alternativkost-till-mainstream/ https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/09/04/tips-foredrag-vaxtbaserat-fran-alternativkost-till-mainstream/#respond Sun, 04 Sep 2022 18:13:59 +0000 https://molndal.naturskyddsforeningen.se/?p=1901 Tips om ett intressant föredrag på Mölndals Stadsmuseum lördagen den 10 september kl 13. Ett samtal om det gröna matarvet utifrån boken ”Min farmor var vegan”, mellan författaren Anna H Lundahl och historiker Lars Gahrn.

De senaste åren har vegetariskt gått från alternativkost till mainstream. Växtbaserad mat är en megatrend.

Läs mer om eventet på Facebook: https://www.facebook.com/events/3329531837281327

]]>
https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/09/04/tips-foredrag-vaxtbaserat-fran-alternativkost-till-mainstream/feed/ 0
Summering av valenkät om natur, klimat & hållbarhet https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/08/15/sammanstallning-av-valenkat-om-natur-klimat-hallbarhet/ https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/08/15/sammanstallning-av-valenkat-om-natur-klimat-hallbarhet/#respond Mon, 15 Aug 2022 20:25:08 +0000 https://molndal.naturskyddsforeningen.se/?p=1894 Här hittar du en summering av partiernas svar på Naturskyddsföreningens valenkät.

 

]]>
https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/08/15/sammanstallning-av-valenkat-om-natur-klimat-hallbarhet/feed/ 0
Val 2022: Svar på politikerenkäten https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/06/28/val-2022-svar-pa-politikerenkaten/ https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/06/28/val-2022-svar-pa-politikerenkaten/#respond Tue, 28 Jun 2022 18:58:22 +0000 https://molndal.naturskyddsforeningen.se/?p=1879 Nu har vi sammanställt svaren från Naturskyddsföreningen Mölndals politikerenkät.

Följande partier har svarat på enkäten: Alternativ för Sverige, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, .

Följande parti har inte svarat på Naturskyddsföreningen valenkät: Sverigedemokraterna.

Här kan du läsa alla frågor och svar:

Valenkäten

Trevlig läsning!

]]>
https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/06/28/val-2022-svar-pa-politikerenkaten/feed/ 0
Val 2022: Politiker-enkät i Mölndals stad https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/06/21/val-2022-politiker-enkat-i-molndals-stad/ https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/06/21/val-2022-politiker-enkat-i-molndals-stad/#respond Tue, 21 Jun 2022 20:15:54 +0000 https://molndal.naturskyddsforeningen.se/?p=1874 Tillsammans med Naturskyddsföreningens kansli väst i Göteborg har vi tagit fram en enkät för att kunna informera våra medlemmar och kommuninvånare hur Mölndals partier prioriterar natur, miljö, hållbarhet och klimatfrågorna i Mölndals stad.

Läs enkätfrågorna här:

https://molndal.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/160/2022/06/Fragor-politikerenkat-valet-2022-Molndals-Stad-inkl-tillagg.pdf

Inom kommande dagar kommer vi att publicera politikernas svar!

 

]]>
https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/06/21/val-2022-politiker-enkat-i-molndals-stad/feed/ 0
Bilder från Nattskärrevandringen https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/06/07/bilder-fran-nattskarrevandringen/ https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/06/07/bilder-fran-nattskarrevandringen/#respond Tue, 07 Jun 2022 20:36:52 +0000 https://molndal.naturskyddsforeningen.se/?p=1867 I söndags den 5 juni ordnades nattskärrevandring och ett trettiotal personer deltog. Vi hörde både nattskärra vid flera tillfällen och såg morkulla. Tack till alla som deltog!

Nattskärrevandring Rambo Mosse 2022

Nattskärrevandring Rambo Mosse 2022

]]>
https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/06/07/bilder-fran-nattskarrevandringen/feed/ 0
Debatt om Lunnagårdens framtid, 10 maj https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/05/15/debatt-om-lunnagardens-framtid-10-maj/ https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/05/15/debatt-om-lunnagardens-framtid-10-maj/#respond Sun, 15 May 2022 07:51:18 +0000 https://molndal.naturskyddsforeningen.se/?p=1864 Mölndals Naturskyddsförening och Hållbarhetsgruppen i Svenska kyrkan i Mölndal hade den 10 maj, 2022 bjudit in samtliga partier i kommunfullmäktige till en debatt om Lunnagårdens framtid. Fem partier hörsammade inbjudan, MP, C, V, M och L. KD, SD och S kunde inte delta. Debatten leddes av Donald Blomqvist, zoologiska institutionen Göteborgs universitet. Knappt 30 åhörare slöt upp och många deltog aktivt i debatten.

Leif Lithander, Naturskyddsföreningen, inledde med att presentera planerna på Lunnagårdens utbyggnad. Det planeras för life-science i östra delen och transport och mobilitet i den västra. Han satte Mölndal i ett 100-årsperspektiv med illustrerande bilder på hur jordbruksmarken bebyggts. En brasklapp skickades med angående kommande 100 år, det kommer inte att fungera att fortsätta på samma sätt med utbyggnad med hänsyn till klimat och biologisk mångfald.

Partierna presenterade sina ståndpunkter. Mp är kritiska, C ej helt negativa liksom V. M och L är positiva men framförde att man vill ta hänsyn till natur- och kulturvärden. En ganska intensiv debatt följde där publiken i huvudsak var kritisk till utbyggnaden. Man vill bevara området för friluftsliv och kulturmiljö och värdet av bevarad jordbruksmark betonades. De kortsiktiga vinsterna ifrågasattes i förhållande till långsiktig förlust för kommande generationer. En eventuell ekodukt över Söderleden diskuterades flitigt, både dess vara eller icke vara och dess placering. Även Lilla Fässbergsdalen berördes men här var partierna något mer överens om att inte bygga även om man inte var helt eniga. Denna fråga är inte aktuell just nu.

Naturskyddsföreningen poängterade vikten av biologisk mångfald och att binda kol för klimatets skull vilket IPCC har betonat i sin senaste rapport. Enligt denna har vi bara 8 år på oss att minska koldioxidhalten och vi måste börja nu. Vi kommer att se fler bränder, fler översvämningar men också en ökad utbredning av torka. En utbyggnad av Lunnagården, liksom all annan byggnation, ger ökade koldioxidutsläpp. Det gavs inga svar på hur man i kommunen resonerar för att lösa denna ekvation.

Debattkvällen avslutades med att Elin Trolltoft informerade om en enkät som Naturskyddsföreningen skickar ut till de politiska partierna i dagarna. Svaren kommer att sammanställas och presenteras för väljarna som en hjälp att veta var partierna står i naturfrågor.

]]>
https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/05/15/debatt-om-lunnagardens-framtid-10-maj/feed/ 0
Gökotta i Gunnebo och i Balltorp, Kristi Himmelfärdsdagen https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/05/05/gokotta-i-gunnebo-och-i-balltorp-kristi-himmelfardsdagen/ https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/05/05/gokotta-i-gunnebo-och-i-balltorp-kristi-himmelfardsdagen/#respond Thu, 05 May 2022 19:31:07 +0000 https://molndal.naturskyddsforeningen.se/?p=1862 Välkommen på Gökotta med oss, torsdagen 26 maj kl 7.00! Det finns två olika promenader att välja på: Gunnebo och Balltorp.

Gunnebo

Välkommen till Gökotta med Möndals Naturskyddsförening torsdag 26 maj kl 7 vid Gunnebo.
Vi träffas vid Ståloppet, John Halls väg.
Vi tar en promenad i naturen runt Gunnebo och lyssnar efter göken och andra fåglar.
Ta med egen fika!
Vi ses!

Balltorp

Välkommen på Gökotta i Balltorp tillsammans med Mölndals Naturskyddsförening. Vi träffas traditionsenligt på morgonen på Kristi Himmelfärdsdag kl 7.00 för att uppleva naturen tillsammans! Vi promenerar och lyssnar på fåglarna.
Samlingsplats: Aftonfalkens plats, Balltorp.

Ta med egen fika och kläder efter väder!

Vi ses!

]]>
https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/05/05/gokotta-i-gunnebo-och-i-balltorp-kristi-himmelfardsdagen/feed/ 0
Inbjudan till debattkväll om Lunnagårdens framtid. https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/04/30/inbjudan-till-debattkvall-om-lunnagardens-framtid/ https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/04/30/inbjudan-till-debattkvall-om-lunnagardens-framtid/#respond Sat, 30 Apr 2022 12:21:00 +0000 https://molndal.naturskyddsforeningen.se/?p=1859 Mölndals stad planerar ett nytt verksamhetsområde i Lunnagården där målet är att skapa plats för kontor, små industrier och bostäder. 

Området är viktigt för Tremilaparken, ett naturområde som sträcker sig från Änggårdsbergen till Sandsjöbacka. Detta område hotas nu av den planerade utbyggnaden som dessutom tar värdefull jordbruksmark i anspråk.

Vi bjuder in Dig till en informations- och debattkväll i Fässbergs församlingshem tisdagen den 10 maj kl 18.00.  Till debatten är representanter för samtliga partier i Mölndals kommunfullmäktige inbjudna.

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Mölndal och Hållbarhetsgruppen Svenska kyrkan Mölndal

Välkomna!

]]>
https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/04/30/inbjudan-till-debattkvall-om-lunnagardens-framtid/feed/ 0
Vårt yttrande angående Översiktsplan för framtidens Mölndal https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/04/10/vart-yttrande-angaende-oversiktsplan-for-framtidens-molndal/ https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/04/10/vart-yttrande-angaende-oversiktsplan-for-framtidens-molndal/#respond Sun, 10 Apr 2022 19:31:29 +0000 https://molndal.naturskyddsforeningen.se/?p=1844 Mölndals Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen Göteborg har tagit del av granskningshandlingarna och önskar inkomma med följande synpunkter.

Översiktsplanens upplägg och inriktning för markanvändning
Här presenteras en planstruktur som ger intryck av att de globala miljö- och hållbarhetsmålen är överordnade de regionala och lokala. Detta är mycket positivt och välgrundat från vetenskaplig synpunkt. En granskning av den digitala kartan avslöjar dock att planen i praktiken i hög grad strävar åt motsatt håll. Av den framgår att biologiskt produktiv mark alltjämt avses täckas av asfalt och betong – en process under vilken stora mängder växthusgaser avges till atmosfären samtidigt som markens framtida kapacitet att utgöra kolsänka går förlorad. Bebyggelse planeras tränga allt djupare in i skogen, bland annat sydost om Norra Långvattnet och i östra Balltorp.
Sådana byggprojekt kommer oundvikligen i konflikt med de globala målen och ska därför inte genomföras.

Inriktning för markanvändning och stadsbyggnadsstrategier
I planen framhålls att en av våra viktigaste tillgångar är den tätortsnära naturen. Men på vilket sätt förstärker utvecklingsorterna och transportstråken gröna och blå strukturer? Exploateringarna driver klimatförändringar och transportstråk skapar barriärer som snarare vållar biologisk utarmning än gynnar mångfald. Det är sant att de negativa effekterna kan mildras om stråken utformas på lämpligt sätt men det starka politiska motståndet mot en ekodukt i Fässbergsdalen skadar trovärdigheten i planens resonemang härvidlag – ett resonemang som generellt synes präglas av en strävan att äta kakan och ha den kvar. Ska tätorterna expandera så sker det med nödvändighet på bekostnad av de värdefulla gröna miljöer och tätortsnära natur man säger sig vilja värna om.

Exemplen på målkonflikter är många. Ang. jordbruksmark sid 27: Livsmedelsförsörjning genom jordbruksmarken ska värnas.
”DET GÖR VI GENOM ATT PRÖVA JORDBRUKSMARK FÖR EXPLOATERING HUVUDSAKLIGEN I STATIONSNÄRA LÄGEN MED ETT GÅNGAVSTÅND OM 800 METER TILL STATION. DET GÖR VI OCKSÅ GENOM ATT VÄRNA DET ÖPPNA LANDSKAPET”. Rubriken är vilseledande då den inte överensstämmer med första meningen. Vad som värnas är möjligheten till ytterligare exploatering av jordbruksmark i en tid när sådan inte längre borde komma i fråga. Det är inga försumbara ytor som ska säkras för bebyggelse. Ytan runt stationen med en radie på 800 m stationsnära lägen omfattar över 2 kvadratkm.

I sammanhanget inställer sig frågan om huruvida kommuner förutom den lagstadgade skyldigheten att tillhandahålla bostäder inte också borde omfatta skyldighet att förse sin befolkning med livsmedel? Det i skrivande stund pågående kriget i Ukraina med åtföljande bortfall livsmedeltillförsel från en av världens bördigaste jordar avslöjar sårbarheten i låg självförsörjningsgrad. Tanken på att ta höjd för oväntade och plötsliga katastrofala händelser var inte aktuell när planen togs fram. Snarare genomsyras den av en omodern tilltro till att tillväxt av befolkning och ekonomi skulle göra samhällsbygget mer motståndskraftigt mot yttre påfrestningar. I verkligheten rådet det motsatta
förhållandet. Ju mer som byggs, desto mer måste underhållas och underhållet kräver ständig tillförsel av alltmer energi och material i en ond spiral. Kostnaderna ökar men räkningen skickas på framtiden.

Skogens och jordbruksmarkens klimatreglerande roll sid 27 och 48
För att skogen ska ha en klimatreglerade roll gäller, i synnerhet i nuläget, att den inte avverkas. Vid avverkning avgår stora mängder växthusgaser till atmosfären och det får inte ske om de globala målen ska uppfyllas. Visserligen är det sant att trä binder kol men det tar mycket lång tid (decennier och århundraden) innan utflödet kompenseras. Hårdgörning av jordbruksmark leder, som nämnts ovan, också till att markens funktion som kolsänka går förlorad.
Angående knäckfrågor sid 27: Hittills har exploateringsintressen som regel haft företräde, nu måste den prioriteringsordningen ändras.
För verklig måluppfyllelse måste ordet ”bör” på flera ställen ändras till ”ska”.
I planen anges att det vid all fysisk planering finns ett ansvar att se till att de gröna kilarna inte byggs igen. Detaljplanen Lunnagården utgör ett lika tydligt som dåligt exempel på det.

Klimatanpassning s 29
Bromsa och vända klimatpåverkan: Svårt att åstadkomma i Mölndal då genomförda, pågående och planerade bygg- och exploateringsprogram driver negativ klimatpåverkan.
Planen innehåller flera välskrivna avsnitt som speglar en hög kunskapsnivå och det hade varit önskvärt om dessa löpt som röd tråd i planförslaget: Det finns stora vinster i att värna och utveckla de tjänster som naturen erbjuder, ekosystemtjänster.
Knäckfrågan: Exploatering innebär en fördel för den som bygger, i övrigt blir det en kostnad med klimat- och miljöpåverkan. Snarare än att bygga nya stadsdelar bör man säkra de redan befintliga. Som nämnts ovan har allt som byggs en begränsad livslängd och behöver ersättas med tiden. Oreflekterat låser man in sig i framtida kostnader.

Förutsättningar i den byggda miljön s.35

”Hållbart stadsbyggande är idag en självklarhet”. Vad menas med hållbart byggande? Energi och material måste hämtas ur naturen. Gruvor, stenbrott, kalhyggen, vindkraftsparker, vattenkraftsdammar – listan kan göras lång över allt som erfordras för stadsbyggande.
Hållbar tillväxt är en självmotsägelse. Utveckling kan vara hållbar på en ändlig planet men inte tillväxt. Som nämnts ovan innebär exploatering och byggande ianspråktagande av natur vilket driver klimatförändring. Ärligare att inte nämna HÅLLBART i exploateringssammanhang.

Genomförande och planeringsberedskap s 40-41
Avvägning mellan intresseomåden: ”Ett helhetsperspektiv för staden och samhällets utveckling behövs när olika särintressen ska vägas mot varandra och prioriteras". Här måste man definiera och skilja på allmän- och särintressen. Allmänintressen som natur och klimat styrs av naturlagar som inte går att kompromissa med. Politiska viljeriktningar och exploateringsintressen kan man däremot kompromissa om. Investerings- och exploateringsbudget kan i vissa avseenden betraktas som ett särintresse som driver byggplaner på jordbruksmark mot allmänintresset livsmedelsförsörjning.

Utpekade områden för fördjupningar s 42
Framtida markreserv: ”För att säkerställa framtida generationers behov och utveckling…”. Det är det minsta problemet för framtida generationer som får leva med konsekvenserna av tidigare exploateringar.

Del i regional utveckling s 44-45
Energiförsörjning: Energibehovet växer i takt med exploatering så problematiken är delvis självförvållad. En ond cirkel således och var går gränsen? Hur mycket energi kan man ta ut?

Riksintressen s.46
Bostadsförsörjning: Är bostadsförsörjning ett allmänt intresse eller ett kommunalt intresse?
Då behovet av energi, livsmedel osv ökar, ökar också samhällets sårbarhet.
Jordbruksmark s 48: Vem avgör om exploatering av jordbruksmark är ”av väsentligt samhällsintresse”? Den hugande exploatören eller framtida generationer?
Skogsmark s 48: I planen lyfts på flera vikten av bevarande av biologisk mångfald, motverkande av klimatförändringar. Samtidigt saknar kommunens egna skogar saknar skydd. Stopp för avverkning och exploatering av skogsmark samt slopade avkastningskrav skulle främja både biologisk mångfald och klimat.

Hållbarhetsbedömning; bilaga till plan s.5
Befolkningstillväxt kan inte frikopplas från förlust av biologisk mångfald och klimatpåverkan. Tillsammans med krav på materiellt välstånd utgör befolkningstillväxten den ultimata orsaken till miljöproblemen.
Stycke 2 sid 5, präglas av önsketänkande. Befolkning multiplicerat med materiellt välstånd bestämmer trycket mot ekosystemet. Tekniska landvinningar kan under en begränsad tid något mildra trycket men dess vinster äts upp av tillväxten. Vetenskapliga belägg för frikoppling av ekonomisk tillväxt från dess materiella underlag och tryck mot ekosystemet saknas.
S 17: Värna och tillskapa våtmarker. Mycket bra texter här, inte minst under Natur- och kulturmiljö s16-17. Frågan är bara hur ambitionerna ska förverkligas när de bringas i konflikt med storslagna politiska visioner och exploateringsplaner.
Sista stycket haltar: Ekosystemtjänster kan inte skapas av människan. De är resultatet av evolutionära processer som verkat under lång tid och som kan nyttjas, mer eller mindre klokt, av människan.

Mölndal 2022-04-01

Mölndals Naturskyddsförening
Leif Lithander,
John Kindblom
Elin Trolltoft 
molndal@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Göteborg
Anders Levén

]]>
https://molndal.naturskyddsforeningen.se/2022/04/10/vart-yttrande-angaende-oversiktsplan-for-framtidens-molndal/feed/ 0