Stugan – Hitta hit

Föreningens stuga i Gunnebodal. Foto: Marianne Wikström

 Föreningens stuga i Gunnebodal.                               Foto: Marianne Wikström

 

Sedan 1974 har föreningen haft den lilla stugan Roten B7 i Gunnebodal som föreningsstuga. Den var då i mycket dåligt skick, men rustades upp av frivilliga krafter.

Stugan används flitigt för styrelsemöten, föredrag och andra programaktiviteter. Dessutom lånas den ibland ut till andra föreningar och grupper.

För att få disponera stugan (som ägs av kommunen) sköter föreningen såväl inre som yttre underhåll. Mer om föreningens underhåll av stugan går att läsa i Årsberättelserna.

 

stugtak

 Den 10 aug 2002 gjorde styrelsen en insats och försåg stugan med nytt taktegel.

 

Hitta till stugan