Om oss

Mölndals Naturskyddsförening är en lokal krets av Naturskyddsföreningen som är Sveriges största natur- och miljöorganisation. Vi tillhör Bohusläns länsförbund som är ett av fem länsförbund som tillsammans har ett regionkansli; Naturskyddsföreningen i Väst.

I stadgarna för Mölndals Naturskyddsförening är det skrivet att ”Kretsen ska inom sitt verksamhetsområde verka för Naturskyddsföreningens syften och på kommunal nivå tillvarata natur- och miljövårdens intressen”.

2015-12-31 var medlemsantalet 1926 st.