Vår förening

Mölndals Naturskyddsförening är en lokal krets av Naturskyddsföreningen som är Sveriges största natur- och miljöorganisation. Vi tillhör Bohusläns länsförbund som är ett av fem länsförbund som tillsammans har ett regionkansli; Naturskyddsföreningen i Väst.

Kretsen ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål, vilket framgår i våra stadgar. Läs gärna mer om vår verksamhet och hur du kan engagera dig i den lokala kretsen.

År 2019 var kretsens medlemsantal 2023 st.