Vår förening

Mölndals Naturskyddsförening är en lokal krets av Naturskyddsföreningen som är Sveriges största natur- och miljöorganisation. Vi tillhör Bohusläns länsförbund som är ett av fem länsförbund som tillsammans har ett regionkansli; Naturskyddsföreningen i Väst.

Kretsen ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål, vilket framgår i våra stadgar. Läs gärna mer om vår verksamhet och hur du kan engagera dig i den lokala kretsen.

År 2019 var kretsens medlemsantal 2023 st.

Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen m.fl.

Läs mer

Föreningshistorik

Läs om vår mer än 70 år långa historia.

Läs mer

Hållbarhetsgruppen

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor och vill diskutera med likasinnade?
Vi träffas en måndag i månaden på Aktiviteten i Mölndal eller digitalt och tar upp frågor där vi kan påverka lokalt samt låter oss inspireras av en aktuell bok om hållbarhet. Under vårterminen 2022 läser vi boken "Hoppet: bara du kan rädda världen, av Johan Ehrenberg.

Om du har lust att delta eller vill veta mer, skicka ett mail till Ida-Ulrika@hotmail.com

Läs mer