Verksamhet

Mölndals Naturskyddsförening arbetar huvudsakligen med program- och informationsverksamhet samt engagemang i olika naturskyddsfrågor. Information om programpunkter och kurser hittar du på sidan Aktiviteter.

Enligt våra stadgar gäller följande:

Kretsen ska i sin verksamhet:

  • bevaka natur- och miljöskyddsfrågor.
  • bedriva upplysningsverksamhet.
  • väcka opinion i väsentliga natur- och miljövårdsfrågor.
  • påverka företag, myndigheter – främst kommunala organ- och politiker.
  • bedriva aktiv föreningsverksamhet.
  • verka för saklig undervisning i natur- och miljövård såväl vid skolor som i det fria fortbildningsarbetet.

Kretsens verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse och ge möjlighet till vidgade kunskaper.
Föreningen ska söka samarbete med andra organisationer, som har intresse för natur- och miljövård.

Våra nuvarande verksamhetsgrupper är Miljögruppen, Fågelgruppen och Skogsgruppen. Även IT och stugan har egna grupper som ansvarar för underhållet. På följande sidor kan du följa arbetet i dessa verksamhetsgrupper.