Verksamhet

Naturskyddsföreningen ska:

  • verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
  • verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
  • väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.

Mölndals Naturskyddsförening arbetar huvudsakligen med program- och informationsverksamhet samt engagemang i olika naturskyddsfrågor. Information om programpunkter och kurser hittar du på sidan Aktiviteter.

Våra nuvarande verksamhetsgrupper är Miljögruppen, Fågelgruppen och Skogsgruppen. Även IT och stugan har egna grupper som ansvarar för underhållet. På följande sidor kan du följa arbetet i dessa verksamhetsgrupper.