Verksamhet

Naturskyddsföreningen ska:

  • verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
  • verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
  • väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.

Mölndals Naturskyddsförening arbetar huvudsakligen med program- och informationsverksamhet samt engagemang i olika naturskyddsfrågor. Information om programpunkter och kurser hittar du på sidan Aktiviteter.

VERKSAMHETSGRUPPER

Hållbarhetsgruppen
Funderar du på klimatproblemen, men vet inte riktigt vad du kan göra? Oavsett var du befinner dig på skalan av miljömedvetenhet kanske du saknat möjligheten att träffa andra och diskutera miljöfrågor. Da önskar vi dig välkommen till våra träffar. Tillsammans diskuterar vi miljöfrågor, tar del av aktuell litteratur, inspirerar varandra och arrangerar aktiviteter som når ut till fler.

Hållbarhetsgruppen har möte en måndag per månad (oftast 2:a måndagen i månaden), kl. 18.30-20.30 på Aktiviteten i Mölndal. 
Om du har lust att komma, eller vill veta mer, kontakta någon av följande personer:
Irene Burö, mobil 073-509 69 15 ; Anna Brusberg, mobil 070-691 39 53

Skogsgruppen
Skogsgruppen i Mölndals Naturskyddsförening arbetar för en hållbar skogspolitik, ett hållbart skogsbruk samt att bevara skyddsvärda skogar i Mölndal genom att bl. a. bevaka och inventera skog vid avverkningsanmälningar samt ingår i Mölndals Stads Skogsreferensgrupp.

Vill du vara med och utbyta kunskap, skapa lokalt engagemang för vår skog och inspireras/inspirera andra. Tveka inte att kontakta:

Elin Trolltoft     Mejlsymbol      0708-292490

Leif Lithander  Mejlsymbol      070-602 78 83 ; 031-27 45 16

Fågelgruppen
Varje vår startar en nybörjarkurs i fågelskådning. Den brukar att börja i mars och avslutas i maj.
Kontakta Per-Anders Svensson, T. 0709-724082, om du gillar fåglar.