Styrelsen

 

Ordförande – Elin Trolltoft
– Ledamot i skogsreferensgruppen
070-8292490
V. ordförande – Leif Lithander – Ledamot i skogsreferensgruppen samt vattenrådet 070 60 27 902
Sekreterare – Per Schillander – Postmottagare, kontakt med Studiefrämjandet 070-658 52 28
Kassör – John Kindblom Medlemsansvarig 070-658 54 67
Ledamot – Håkan Svensson – Representant i länsförbundets styrelse 031-87 66 41
Ledamot – Lena Sjödell Ledamot i hållbarhetsgruppen 073 -615 50 02

Suppleanter:
Mats Foss
Eva Sörenson

Kontakta styrelsen via e-post.

Övriga funktionärer

Valberedning
Ulrika Wikenfors
Tel. 070-6326389

Per-Anders Svensson
Tel. 031-87 50 18

Anna Brusberg
tel: 0706 913953

Revisorer
Göran Andersson
Tel. 070-630 18 14

Eva Renström

Revisorsuppleanter
Gunnel Ragnhult och Arvid Renström