Styrelsen 2024

 

Ordförande – Leif Lithander
– Ledamot i skogsreferensgruppen samt vattenrådet
070 60 27 902
V. ordförande – Lena Sjödell – Ledamot i hållbarhetsgruppen, kontakt med Studiefrämjandet 073 -615 50 02
Sekreterare – Per Schillander – Postmottagare, epostkonto 070-658 52 28
Kassör – John Kindblom Medlemsansvarig, epostkonto 070-658 54 67
Ledamot – Håkan Svensson – Representant i länsförbundets styrelse, skogsgruppen 031-87 66 41
Ledamot – Ulf Molau
Suppleanter – Evelina Olsen och Birgitta Meyer

 

Kontakta styrelsen via e-post.

Övriga funktionärer

Valberedning
Ulrika Wikenfors
Tel. 070-6326389

Per-Anders Svensson
Tel. 031-87 50 18

Anna Brusberg
tel: 0706 913953

Revisorer
Göran Andersson
Tel. 070-630 18 14

Eva Renström

Revisorsuppleanter
Gunnel Ragnhult och Arvid Renström