Styrelsen

Ordförande – Inger Schale
–  sociala medier & webbredaktör
Smörräntegatan 5
431 42 Mölndal
070-880 85 81 Mejlsymbol
V. ordförande – Leif Lithander Störtfjällsgatan 132
431 35 Mölndal
031-27 45 16
070-602 78 83
Mejlsymbol
Sekreterare – Per Schillander
– postmottagare & utbildningsansvarig
Landshövdingegatan 25
431 38 Mölndal
070-658 52 28 Mejlsymbol
Medlemsansvarig– John Kindblom Samuel Norbergsgatan 6
431 34 Mölndal
070-658 54 67
031-27 87 87
Mejlsymbol
Ledamot – Håkan Svensson
– representant i länsförbundet
Delbancogatan 9F
431 35 Mölndal
031-87 66 41 Mejlsymbol
Ledamot – Josefin Gustafsson Bågskyttegatan 3G
431 43 Mölndal
073-828 88 28 Mejlsymbol
Ledamot – Elin Trolltoft Skräddaregatan 11
431 66 Mölndal
070-8292490 Mejlsymbol

 

Övriga funktionärer

Valberedning
Ulrika Wikenfors
Tel. 070-6326389

Per-Anders Svensson
Tel. 031-87 50 18

Revisorer
Göran Andersson
Tel. 031-27 25 57

Eva Renström

Revisorsuppleanter
Gunnel Ragnhult

Ulf Elmqvist