Yttrande angående förstärkning av 145kV regionnät till södra Göteborg via Mölndal till Kungsbacka

Mölndals Naturskyddsförening har skrivit yttrande angående Ellevios ansökan om byggnation/ förstärkning av 145kV regionnät till södra Göteborg via Mölndal till Kungsbacka dvs luftledning mellan station Lindome – Sinntorp respektive om byggnation av två nya 145kV luftledningar mellan Rävekärr/Kikås – Lindome. Här kan du läsa vårt yttrande om Rävekärr-Kikås-Lindome. och här om vår yttrande Lindome-Sinntorp  

Läs mer

Årsmöte onsdag 6 mars kl 19, Kulturhuset Möllan

Välkommen att delta i Mölndals Naturskyddsförenings årsmöte onsdagen den 6:e mars kl 19-21 på Kulturhuset Möllan. Du har möjlighet att påverka och dessutom lyssna på en intressant föreläsning om vadarfåglar : Vadare när och fjärran – en berättelse om en grupp av fåglar som håller på att försvinna.  Bestånden av vadarfåglar uppvisar kraftiga minskningar över […]

Läs mer

Länk till 2016 överklagan till Mark och miljödomstolen, ang. anpassad tappning kan förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndal

Med anledning av att Ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön har frusit och att vår styrelse var med i Mölndals-Posten, så påminner vi om att Naturskyddsföreningen redan i mars 2016 gjorde  ett yttrande om Rådasjön och anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndal. Här kan du läsa det. Efter domen i maj […]

Läs mer

Välj ekologiskt för att rädda naturen

Vi befinner oss i en akut kris för den biologiska mångfalden, med den kraftigaste minskningen av växt- och djurarter i mänsklighetens historia. Att byta till ekologiskt i matbutiken är en av de mest betydelsefulla sakerna du kan göra för att vända denna negativa trend. Hållbarhetsgruppen har skrivit en insändare i Mölndals-Posten: ”Välj ekologiskt för att […]

Läs mer

Skogsdagen 16 okt 2023 sammanfattning

Ett femtiotal åhörare samlades under eftermiddagen på biblioteket för att lyssna till inspirerande föreläsningar av Sebastian Kirppu från Skydda skogen och Paul Södersten och Johan Norrman från Skogsstyrelsen.  På kvällen återkom Sebastian Kirppu och dessutom lyssade vi på ett föredrag av Anders Dahlberg, svampexpert på SLU. Ca 80 personer följde målande beskrivningar av mykorrhizasvampar som […]

Läs mer

Filmvisning 14 november: Om skogen

OM SKOGEN – kampen om Sveriges sista naturskogar De flesta är medvetna om att Amazonas och Borneos regnskogar skövlas, men att nästan alla Sveriges naturskogar försvunnit känner få till. Idag återstår mindre än 10% av Sveriges ursprungliga skogslandskap, resten av skogen är numera uppodlade skogsplantage. I dessa monokulturer saknas biologisk mångfald eftersom träden huggs ned […]

Läs mer