Vi fick rätt om Lunnagården!

Detaljplanen för Lunnagården antogs av kommunfullmäktige i december 2022, men överklagades från flera håll. Bland annat av oss. Mark- och miljödomstolen har granskat ärendet och den 3 maj beslutade de att detaljplanen i området ska upphävas. * Naturskyddsföreningens vetenskapligt grundade argumentation kring artskyddsförordningen var avgörande för utfallet. * Det betyder bland annat att hotade fågelarter […]

Läs mer

Årsmöte 6 mars, påminnelse!

Välkommen på Naturskyddsföreningens årsmöte den 6 mars i Kulturhuset Möllan kl 19.00 Här är dagordningen. Läs gärna Verksamhetsberättelsen för 2023 innan mötet och ställ frågor under mötet! Här kan du läsa Verksamhetsplanen för 2024. Anmäl dig här, senast den 3:e mars. Välkommen! https://molndal.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/160/2024/02/2023-MNF-verksamhetsberattelse.pd

Läs mer

Yttrande till Tingsrätten om Lunnagården

I januari 2023 överklagade Naturskyddsföreningen beslutet om antagande av detaljplan för verksamheter i Lunnagården, del av Balltorp 1:106 m.fl. till Mark- och miljödomstolen via Stadsbyggnadsförvaltningen/Kommunstyrelsen Mölndals Stad. Överklagande Lunnagården Här kan du läsa dokumentet från januari 2023. Nu i februari 2024, har Naturskyddsföreningen nu har skickat in ett yttrande till Tingsrätten som svar på Mölndals […]

Läs mer

Yttrande angående förstärkning av 145kV regionnät till södra Göteborg via Mölndal till Kungsbacka

Mölndals Naturskyddsförening har skrivit yttrande angående Ellevios ansökan om byggnation/ förstärkning av 145kV regionnät till södra Göteborg via Mölndal till Kungsbacka dvs luftledning mellan station Lindome – Sinntorp respektive om byggnation av två nya 145kV luftledningar mellan Rävekärr/Kikås – Lindome. Här kan du läsa vårt yttrande om Rävekärr-Kikås-Lindome. och här om vår yttrande Lindome-Sinntorp  

Läs mer

Årsmöte onsdag 6 mars kl 19, Kulturhuset Möllan

Välkommen att delta i Mölndals Naturskyddsförenings årsmöte onsdagen den 6:e mars kl 19-21 på Kulturhuset Möllan. Du har möjlighet att påverka och dessutom lyssna på en intressant föreläsning om vadarfåglar : Vadare när och fjärran – en berättelse om en grupp av fåglar som håller på att försvinna.  Bestånden av vadarfåglar uppvisar kraftiga minskningar över […]

Läs mer

Länk till 2016 överklagan till Mark och miljödomstolen, ang. anpassad tappning kan förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndal

Med anledning av att Ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön har frusit och att vår styrelse var med i Mölndals-Posten, så påminner vi om att Naturskyddsföreningen redan i mars 2016 gjorde  ett yttrande om Rådasjön och anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndal. Här kan du läsa det. Efter domen i maj […]

Läs mer

Välj ekologiskt för att rädda naturen

Vi befinner oss i en akut kris för den biologiska mångfalden, med den kraftigaste minskningen av växt- och djurarter i mänsklighetens historia. Att byta till ekologiskt i matbutiken är en av de mest betydelsefulla sakerna du kan göra för att vända denna negativa trend. Hållbarhetsgruppen har skrivit en insändare i Mölndals-Posten: ”Välj ekologiskt för att […]

Läs mer