Gunnebo

Ekbacke_420Gunnebo är ett omväxlande naturområde där Mölndals Naturskyddsförening har stora intressen. Området används flitigt för rekreation och friluftsliv.

Här finns Gunnebo kulturreservat vars syfte är att bevara den karaktär som slottet och trädgården har haft sedan 1700-talets slut. Man vill också sprida kunskap om landskapets historiska utveckling och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.

Intill promenadvägen i närheten av Runde sten ligger en gammal ek som föll i stormen Gudrun år 2005. Här kan man hitta informationskyltar om hur ekar växer, lever och dör samt få veta mer om alla organismer som är beroende av dem. Informationen finns också som pdf här: pdf Ett träd berättar… 1 – 4     pdf Ett träd berättar… 5      pdf Ett träd berättar… 6

 

Trädet i ån

Den fallna eken får ligga kvar i Ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön. Vad kommer att hända?

Vi skall följa nedbrytningen av eken som föll 21 augusti 2003.

 

 

 Larver på ekarna

Ungefär vart tionde år kommer en utbrottsvåg av bladätande mätarlarver. I Gunnebo härjade de år 2005.

 

 

 Stormen i januari 2005

Så här såg det ut i Gunnebo efter att stormen Gudrun svepte fram i januari 2005.

 

 

Vår i Gunnebo