Yttrande angående ansökan om tillstånd för åtgärder mot översvämningar i Mölndalsån

Mölndals stad och Mölndals kvarnby har ansökt om tillstånd för anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån och Mölndals stad. Ansökan finns att läsa på hemsidan för Mölndals Kvarnby. Genom att möjliggöra förhandstappning av Stensjön och Rådasjön vill man  minska översvämningsrisken. Åtgärdena skulle innebära breddning, grävning, muddring och rensning i bl.a […]

Läs mer

Vandring i Tjolöholm den 19 januari

Söndag 19 januari 2014 kl. 08:00 Vår traditionella vandring i Tjolöholmsområdet. Medtag fika och varma kläder. Samling på p-platsen vid Kvarnbyskolan. Upplysningar: Per-Anders Svensson, tfn 031-875018. Mölndals Naturskyddsförening i samarrangemang med Studiefrämjandet.

Läs mer