Yttrande angående ansökan om tillstånd för åtgärder mot översvämningar i Mölndalsån

Mölndals stad och Mölndals kvarnby har ansökt om tillstånd för anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån och Mölndals stad. Ansökan finns att läsa på hemsidan för Mölndals Kvarnby.
Genom att möjliggöra förhandstappning av Stensjön och Rådasjön vill man  minska översvämningsrisken. Åtgärdena skulle innebära breddning, grävning, muddring och rensning i bl.a Ståloppet vid Gunnebo. Detta skulle påverka förhållandena runt Stensjön och i Rådasjöns naturreservat.

Härryda och Mölndals Naturskyddsföreningar har tillsammans yttrat sig om bristerna i underlagsmaterialet till ansökan. Yttrandet finns att läsa här: Yttrande angående Mölndals stad och Mölndals kvarnbys ansökan om tillstånd för anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån i Mölndals stad m.m.

Bilaga 1.  Bilaga 2.

Kolla även in Facebook-sidan Rädda Ståloppet som är skapad av Leif Engström i Miljöpartiet.