Debatt om Lunnagårdens framtid, 10 maj

Mölndals Naturskyddsförening och Hållbarhetsgruppen i Svenska kyrkan i Mölndal hade den 10 maj, 2022 bjudit in samtliga partier i kommunfullmäktige till en debatt om Lunnagårdens framtid. Fem partier hörsammade inbjudan, MP, C, V, M och L. KD, SD och S kunde inte delta. Debatten leddes av Donald Blomqvist, zoologiska institutionen Göteborgs universitet. Knappt 30 åhörare slöt upp och många deltog aktivt i debatten.

Leif Lithander, Naturskyddsföreningen, inledde med att presentera planerna på Lunnagårdens utbyggnad. Det planeras för life-science i östra delen och transport och mobilitet i den västra. Han satte Mölndal i ett 100-årsperspektiv med illustrerande bilder på hur jordbruksmarken bebyggts. En brasklapp skickades med angående kommande 100 år, det kommer inte att fungera att fortsätta på samma sätt med utbyggnad med hänsyn till klimat och biologisk mångfald.

Partierna presenterade sina ståndpunkter. Mp är kritiska, C ej helt negativa liksom V. M och L är positiva men framförde att man vill ta hänsyn till natur- och kulturvärden. En ganska intensiv debatt följde där publiken i huvudsak var kritisk till utbyggnaden. Man vill bevara området för friluftsliv och kulturmiljö och värdet av bevarad jordbruksmark betonades. De kortsiktiga vinsterna ifrågasattes i förhållande till långsiktig förlust för kommande generationer. En eventuell ekodukt över Söderleden diskuterades flitigt, både dess vara eller icke vara och dess placering. Även Lilla Fässbergsdalen berördes men här var partierna något mer överens om att inte bygga även om man inte var helt eniga. Denna fråga är inte aktuell just nu.

Naturskyddsföreningen poängterade vikten av biologisk mångfald och att binda kol för klimatets skull vilket IPCC har betonat i sin senaste rapport. Enligt denna har vi bara 8 år på oss att minska koldioxidhalten och vi måste börja nu. Vi kommer att se fler bränder, fler översvämningar men också en ökad utbredning av torka. En utbyggnad av Lunnagården, liksom all annan byggnation, ger ökade koldioxidutsläpp. Det gavs inga svar på hur man i kommunen resonerar för att lösa denna ekvation.

Debattkvällen avslutades med att Elin Trolltoft informerade om en enkät som Naturskyddsföreningen skickar ut till de politiska partierna i dagarna. Svaren kommer att sammanställas och presenteras för väljarna som en hjälp att veta var partierna står i naturfrågor.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.