Skogsdagen 16 okt 2023 sammanfattning

Ett femtiotal åhörare samlades under eftermiddagen på biblioteket för att lyssna till inspirerande föreläsningar av Sebastian Kirppu från Skydda skogen och Paul Södersten och Johan Norrman från Skogsstyrelsen.  På kvällen återkom Sebastian Kirppu och dessutom lyssade vi på ett föredrag av Anders Dahlberg, svampexpert på SLU. Ca 80 personer följde målande beskrivningar av mykorrhizasvampar som […]

Läs mer

Filmvisning 14 november: Om skogen

OM SKOGEN – kampen om Sveriges sista naturskogar De flesta är medvetna om att Amazonas och Borneos regnskogar skövlas, men att nästan alla Sveriges naturskogar försvunnit känner få till. Idag återstår mindre än 10% av Sveriges ursprungliga skogslandskap, resten av skogen är numera uppodlade skogsplantage. I dessa monokulturer saknas biologisk mångfald eftersom träden huggs ned […]

Läs mer

Artrapportering

Artrapportering bidrar med viktig information till forskningen och det bästa är att alla kan hjälpa till! Med enkla digitala verktyg kan du och jag rapportera in vilka arter vi ser i naturen. På så sätt ser vi till att sprida och dela kunskap om vilka naturvärden som finns i området och förhoppningsvis lyckas påverka t.ex. […]

Läs mer

Överklagande av beslut om försiktighetsmått för träningsbana för barn- och ungdomsmotocross

Mölndals Naturskyddsförening överklagar Mark- och miljödomstolens beslut om försiktighetsmått för träningsbana för barn- och ungdomsmotocross på fastigheten Forsåker 1:176 i Mölndals kommun. Föreningens överklagande grundas i huvudsak på att beslutet strider mot Artskyddsförordningen [1998:179]. Hasselsnoken omfattas av EU:s habitatdirektiv bil.4 (Djur och växter av gemenskapsintresse som kräver noggrant skydd) och som föreskriver att de miljöer […]

Läs mer