Saknar du vårt program?

Medlemsprogrammet, som förut distribuerades via medlemstidningen Sveriges Natur, har lagts ned. Orsaken är ökade kostnader för tryck och distribution. Aktiviteter kommer nu att annonseras digitalt; på hemsidan, i Aktivitetskalendern och via e-postutskick. Det är därför viktigt att vi har din e-postadress. Skicka den till oss, om du är osäker på om vi har den, via […]

Läs mer