Enkäter till Mölndals Stads politiker (del 4): Prioritering inom miljö, klimat och hållbarhet

Under våren och hösten 2021 har vår Hållbarhetsgrupp skickat ut fyra enkäter till alla politiker (94 stycken) i Mölndal. Här visar vi svaren från den fjärde och sista enkäten. Naturskyddsföreningen ställer frågan – hur högt prioriterar du som politiker de frågor som rör miljö, klimat och hållbarhet? Efter en sommar med kraftiga översvämningar, bränder, värmeböljor […]

Läs mer

Yttrande angående ansökan om tillstånd för åtgärder mot översvämningar i Mölndalsån

Mölndals stad och Mölndals kvarnby har ansökt om tillstånd för anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån och Mölndals stad. Ansökan finns att läsa på hemsidan för Mölndals Kvarnby. Genom att möjliggöra förhandstappning av Stensjön och Rådasjön vill man  minska översvämningsrisken. Åtgärdena skulle innebära breddning, grävning, muddring och rensning i bl.a […]

Läs mer