Yttrande angående ansökan om tillstånd för åtgärder mot översvämningar i Mölndalsån

Mölndals stad och Mölndals kvarnby har ansökt om tillstånd för anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån och Mölndals stad. Ansökan finns att läsa på hemsidan för Mölndals Kvarnby. Genom att möjliggöra förhandstappning av Stensjön och Rådasjön vill man  minska översvämningsrisken. Åtgärdena skulle innebära breddning, grävning, muddring och rensning i bl.a […]

Läs mer